Angiosarkom prsu po radioterapii před 11 lety

flag

Klin Onkol 2016; 29(1): 77.

Pacientka (60 let), 12 let po komplexní terapii karcinomu prsu vlevo. V roce 2004 stav po parciální mastektomii s disekcí axily, s nálezem G1 smíšeného duktálního a lobulárního karcinomu, ER a PR 100 %. Her2 negativní, s metastázami ve dvou axilárních uzlinách, v jedné s transkapsulární propagací.

Plný text v PDF