Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie (Malá hora 4, 036 01 Martin, Slovensko)

E-mail: dobrota@jfmed.uniba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta