Archiv: 15. 6. 2019, ročník: 32, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2019; 32(3): 165.
Autoři: Fait Vuk

Přehled

Klin Onkol 2019; 32(3): 170-180. DOI: 10.14735/amko2019170.
Klíčová slova: karcinom děložního čípku – karcinom prsu – gen TNF- – polymorfizmus – metaanalýza
Autoři: Farbod Meraj, Karimi-Zarchi Mojgan, Heiranizadeh Naeimeh, Seifi-Shalamzari Neda, Akbarian-Bafghi Mohammad Javad, Jarahzadeh Mohammad Hossein, Neamatzadeh Hossein
Klin Onkol 2019; 32(3): 181-186. DOI: 10.14735/amko2019181.
Klíčová slova: mikroRNA – mozkomíšní mok – nádory mozku – biomarkery
Autoři: Kopková Alena, Šáňa Jiří, Večeřa Marek, Fadrus Pavel, Lipina Radim, Smrčka Martin, Rédová-Lojová Martina, Slabý Ondřej

Původní práce

Klin Onkol 2019; 32(3): 187-196. DOI: 10.14735/amko2019187.
Klíčová slova: orofarynx – karcinom – HPV – prognóza – léčba
Autoři: Horáková Zuzana, Slávik Marek, Veselý Karel, Budíková Marie, Kostřica Rom, Binková Hana
Klin Onkol 2019; 32(3): 197-200. DOI: 10.14735/amko2019197.
Klíčová slova: apoferritinový nanotransportér – transferinové receptory – cílená terapie – zhoubné nádory – nádory prostaty – nanomedicína – stříbrné nanočástice – zlaté nanočástice
Autoři: Čížek Matouš, Gargulák Michael, Sehnal Karel, Uhlířová Dagmar, Staňková Martina, Dočekalová Michela, Ruttkay-Nedecký Branislav, Zídková Jarmila, Kizek René
Klin Onkol 2019; 32(3): 201-207. DOI: 10.14735/amko2019201.
Klíčová slova: paliativní léčba – úzkost – deprese
Autoři: Světláková Lucie, Sláma Ondřej, Světlák Miroslav, Pochop Lukáš, Šedo Jiří, Alexandrová Radka, Bílek Ondřej, Vyzula Rostislav

Kazuistika

Klin Onkol 2019; 32(3): 208-210. DOI: 10.14735/amko2019208.
Klíčová slova: rhabdomyosarkom – hýždě – chemoterapie
Autoři: Meshram Girish Gulab, Kaur Neeraj, Hura Kanwaljeet Singh
Klin Onkol 2019; 32(3): 211-213. DOI: 10.14735/amko2019211.
Klíčová slova: hypertermická izolovaná perfuze – sarkom měkkých tkání – dolní končetina – kompletní remise – tasonermin
Autoři: Vočka Michal, Špaček Miroslav, Matějovský Zdeněk, Trnka Jiří, Hodková Gabriela, Skibová Daniela, Zogala David, Lindner Jaroslav, Petruželka Luboš
Klin Onkol 2019; 32(3): 214-219. DOI: 10.14735/amko2019214.
Klíčová slova: sarkomy – nádory mozku – radioterapie
Autoři: Vrána David, Kalita Ondřej, Hrabálek Lumír, Matzenauer Marcel, Bartoušková Marie, Rušarová Nikol, Tučková Lucie, Sedláčková Lucie

Sdělení

Klin Onkol 2019; 32(3): 220-223. DOI: 10.14735/amko2019220.
Klíčová slova: osamělost - umírání - terminální fáze
Autoři: Bencová Viera
Klin Onkol 2019; 32(3): 224-231. DOI: 10.14735/amko2019224.
Klíčová slova: staging nádorů – rakovina děložního hrdla – FIGO staging – gynekologický nádor – doporučené postupy
Autoři: Sehnal Borek, Kmoníčková Emanuela, Sláma Jiří, Tomancová Věra, Zikán Michal

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2019; 32(3): 232-234.
Klíčová slova: metastatický kolorektální karcinome
Autoři: Bencsiková Beatrix, Sirotek Lukáš, Feranec Richard, Fiala Lukáš, Ondrák Martin, Staník Michal, Macík Daniel, Suškevičová Eva

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2019; 32(3): 237-238.
Autoři: Halámková Jana