Redakce časopisu Klinická onkologie vypisuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PRÁCI

v kategoriích: původní práce, přehled a kazuistika.

Podmínky soutěže:

  1. Do soutěže budou automaticky zařazeny všechny práce publikované v řádných číslech v roce 2017.
  2. Práce budou hodnoceny členy redakční rady.
  3. Hlavními kritérii hodnocení budou odborná úroveň, originalita a přínos zveřejněných údajů.
  4. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v časopise Klinická onkologie 1/2018.

Nejlepší práce v každé kategorii bude oceněna částkou 10 000 Kč.

Instrukce pro autory