Onkologický videopodcast - díl 7

Tématem sedmého dílu je organizace péče o onkologické pacienty. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň a děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.