Činnost skupiny

Hlavní cíle sdružení dle stanov jsou:

  1. vedení registru NET
  2. společná analýza a prezentace výsledků získaných při diagnostice a léčbě NET
  3. tvorba společných diagnostických a léčebných protokolů a standardů
  4. příprava, vedení a garance odborných studií
  5. informace pro veřejnost (brožury, webové stránky)
  6. spolupráce s českými a mezinárodními odbornými společnostmi, které působí v oblasti NET (ENETS, UK NET, Nordic Group)
  7. osvětová a vzdělávací činnost