Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory

Dne 22.4.2008 bylo založeno občanské sdružení Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory. Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory úzce spolupracuje s Českou onkologickou společností a European Neuroendocrine Tumor Society, ale také s gastroenterologickou, chirurgickou, patologickou, endokrinologickou, pneumologickou a společností nukleární mediciny. Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory navazuje na činnost dřívější tzv. Karcinoidové skupiny (1998). Skupina sdružuje lékaře zabývající se diagnostikou a léčbou nebo výzkumem neuroendokrinních nádorů. 

Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory má vlastní webové stránky na adrese: neuroendokrinni-nadory.cz