Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii vznikla pod záštitou České onkologické společnosti ČLS J.E.P. Cílem skupiny je zlepšit stav výživy onkologických pacientů. Skupina vytváří a implementuje diagnosticko terapeutická vodítka, pracuje na vytvoření lokální klinické evidence jako nástroje osvěty mezi onkology a jako podkladů pro plátce zdravotní péče.

 

Kromě zápisů z jednání skupiny a výsledků činnosti skupiny zde najdete také přehled nejdůležitějších materiálů PSNPO, které mají pomoci onkologům přímo v ambulancích při návštěvě pacienta.  Materiály si můžete stáhnout, vytisknout a předat pacientovi, který v nich nalezne mnoho rad pro výživu během nemoci.