Pracovní skupiny ČOS

Pracovní skupiny nejsou organizačními sekcemi České onkologické společnosti, ale velmi úzce s ČOS spolupracují. Většinou působí v rámci mezioborové spolupráce pod gescí více odborných společností.

Klíčová slova
pracovní skupiny