Doporučení výživy

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS přináší konečný text Nutričního doporučení.

Stáhněte si dotazník.