Organizace skupiny

Výbor PSNPO

Poslední volby vedení výboru PSNPO se konaly v roce 2012.

Předseda PSNPO

 • MUDr. Viktor Maňásek, KOC nemocnice Nový Jičín, a.s.

Místopředseda PSNPO

 • MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA, Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha

Vědecký sekretář

 • Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno

Členové výboru

 • Bc.Věra Andrášková, nutriční terapeutka, Masarykův onkologický ústav Brno
 • MUDr. Petr Beneš, interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
 • MUDr.Věra Benešová, KOC nemocnice Jihlava
 • MUDr. Gabriela Pazdrová, Onkologická klinika VFN, Praha
 • MUDr.Denisa Šmejkalová Musilová, Onkologie, Masarykova nemocnice o.z., Ústí n.L., Krajská zdravotní a.s.
 • MUDr. Hana Švébišová, Onkologická klinika FN Olomouc
 • MUDr. Martina Tauerová, Klinika dětské onkologie FN Brno, Pracoviště dětské medicíny
 • MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče,Masarykův onkologický ústav Brno