Evropský projekt P.R.A.C.T.I.C.E. - volba žilních vstupů u onkologických pacientů

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS Vás žádá o zapojení do dotazníkového šetření v rámci evropského projektu P.R.A.C.T.I.C.E. Jde o mezinárodní průzkum, týkající se volby žilních vstupů pro protinádorovou léčbu. Zaměřuje se na praktické aspekty volby typu žilního vstupu, vzdělávání, školení a řešení komplikací. 

Vážení kolegové, vážené kolegyně, 
 
8.ročník konference WoCoVA (Mezinádordní kongres cévních vstupů) se letos konal v dubnu v Praze a čeští i slovenští autoři měli hojnou aktivní účast. Česká republika se zapojila do evropského projektu P.R.A.C.T.I.C.E. Jde o mezinárodní průzkum, týkající se volby žilních vstupů pro protinádorovou léčbu. Zaměřuje se na praktické aspekty volby typu žilního vstupu, vzdělávání, školení a řešení komplikací. Jde o první interdisciplinární studii, která se věnuje této problematice napříč všemi druhy žilních vstupů u všech maligních onemocnění.
 
Rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku, který se spustí po kliknutí na níže uvedený odkaz. 
 

Věnujte, prosím, 10 minut a vyplňte dotazník

  
 
 
Děkuji za Váš čas a ochotu,
 
MUDr. Viktor Maňásek
primář Onkologického odd. Nemocnice Agel Nový Jičín, a.s.
Společnost pro porty a permanentní katetry při ČLS JEP 
Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS