7. Setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS

Datum: 21. listopadu 2011 v Praze
Účastníci: členové PSNPO, omluven prof. Vorlíček

zápis není k dispozici