Zápis z 11. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS

Datum: 27.11. 2012 v Praze
Účastníci: členové PSNPO
Omluveni: Jiří Vorlíček, Miroslav Tomíška, Petr Beneš

  • Revize minulého zápisu
    • Úkoly pokračují do konce prosince – rešerše studií, kazuistiky
    • V KOC Nový Jičín se podařilo zavést nový standard nutriční intervence, lze využít i pro ostatní členy pro implementaci na vlastních pracovištích, ev. pro externí členy skupiny
    • Dr. Maňásek požádá dr. Novákovou o statistiku stažení pacientských materiálů PSNPO
    • Pracovní oběd PSNPO na JOD: pracovního oběda se zúčastnilo celkem 6 lékařů z KOC s živým zájmem o problematiku. PSNPO hodnotí účast vedoucích KOC jako hluboce nedostatečnou. Informace o průběhu bude poskytnuta předsedovi ČOS
    • Dr. Pazdrová: pro lůžkovou část onkologické kliniky VFN se podařilo získat nutriční terapeutku, která je k dispozici i pro ambulantní pacienty, prozatím není tato služba dostatečně využívána
    • Grant AVKV pro PSNPO 2011 Význam individualizované nutriční péče v onkologické ambulanci: dosud není uspokojivě vyřešeno, začátek sledování se posouvá na leden 2013
    • Dr. Šachlová: zpracuje statistiku po zavedení nutričního screeningu do ambulantní praxe v MOÚ
    • Návrh doplnění NOP o bod týkající se nutriční péče, byl odeslán k posouzení prof. Vorlíčkovi spolu s finální úpravou podmínek pro KOC doplněný o zajištění nutriční péče.
    • Vytvořena úschovna materiálů PSNPO na webu, členové obdrží link s přístupovým heslem
  • Zařazení nových sympatizantů do databáze
    • PSNPO vítá nové zájemce o spolupráci se skupinou
    • Projednána žádost MUDr. Samuela Vokurky a MUDr. Petra Beneše o zařazení do databáze PSNPO
    • Zájemcům budou rozesílány materiály PSNPO a budou zváni na pravidelná ročním setkání
  • Edukace lékařů a sester
    • Doc. Tomíška zpracuje výběr dalších studií pro publikaci na linkosu
    • Prezentace PSNPO na BOD – členové zašlou témata svých sdělení do 14.12.2012
    • Úkol domluvit na BOD ½ denní nutriční kurz pro sestry trvá – dr. Šachlová
  • Projekt nutriční péče v onkologii ČAS a kraje Vysočina – Tamara Starnovská
    • Tamara Starnovská seznámila skupinu s dosavadním průběhem projektu, v rámci kterého byl využíván Dotazník hodnocení nutričního rizika PSNPO
    • Realizační tým projektu navrhuje na základě „Dotazníku“ vytvořit elektronický formulář pro opakované hodnocení nutričního stavu pacienta, úpravy byly konzultovány se skupinou
    • PSNPO oceňuje všechny pozitivní kroky, které byly v rámci projektu Vysočina již realizovány
    • Ohledně úpravy dotazníku nebylo dosaženo konsenzu. PSNPO má výhrady proti rozdělení bodu „Nutričně riziková diagnóza nebo léčba na další 3 samostatné body“ vzhledem k provádění screeningu středním zdravotnickým personálem. Dále navrhuje zvážit bodové hodnocení rizik a následné kroky tak, aby reálně hodnotily potřebu intervence nutričním terapeutem. PSNPO upozorňuje na organizační náročnost elektronické verze vzhledem k prostředí onkologických ambulancí. PSNPO doporučuje dotazník otestovat v praxi před implementací do NIS.
    • PSNPO byla vyzvána k účasti na pracovním dnu projektu Vysočina 2.2.2013, zájemci o účast se spojí s Tamarou Starnovskou do konce roku
  • Úkoly
    • Výběr vhodných studií a rozeslání k revizi členům PSNPO na měsíční bázi  MT
    • Připravit komentáře  ke studiím a kazuistik                                                všichni
    • Domluvit BOD 2013 – ½ denní kurz pro sestry                                                 
    • Příprava na příští setkání rozšířené skupiny                                               všichni
  • Příští setkání s PSNPO a  EPS: středa 30.1. v 16 hod v Praze