Zápis z 12. Setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS

Datum: 30.1. 2013 v Praze
Účastníci: členové PSNPO
Omluveni: Jiří Vorlíček

Revize minulého zápisu

 • Rešerše studií – splněno
 • Výroční setkání rozšířené pracovní skupiny odloženo z organizačních důvodů

Zařazení nových členů

 • PSNPO se shodla na nutnosti získání nových aktivních členů z řad onkologů se zkušeností v ambulantní praxi s cílem a rozšířit aktivity na více KOC
 • Předseda osloví ČOS se žádostí o publikaci výzvy členům ČOS včetně současných členů rozšířené skupiny

Edukace lékařů a sester

 • Doc. Tomíška zpracuje výběr dalších studií pro publikaci na linkosu
 • Prezentace PSNPO na BOD – dr. Holečková zpracuje poster s výsledky celonárodního screeningu
 • Publikace výsledků screeningu, včetně porovnání 2011 a 2012 budou zpracovány pro publikaci v mezinárodním časopisu a v Klinické onkologii, redakci osloví dr. Šachlová
 • Členové odsouhlasili zpracování souboru komentovaných kazuistik (diagnóza, chemoterapie, radioterapie, operace, paliativa) pro praktické lékaře a onkology, předseda osloví dohodnutá periodika, koordinace projektu – dr. Beneš

Setkání rozšířené skupiny

 • Návrh programu:
  • Stručná zpráva o činnosti skupiny 10min - VMaňásek
  • Sarkopénie v onkologii 20min - Prof. Zadák - potvrzeno
  • Vědecké důkazy pro výživu v onkologii 10min MTomíška
  • Vývoj jednání o úhradě sippingu 10min - PBeneš
  • Zkušenosti z praxe v MOÚ 10min VAndrášková – nutno potvrdit
  • Workshop – moderuje PBeneš

Úkoly

 • Výběr vhodných studií a rozeslání k revizi členům PSNPO do 15.2. 
MTomíška
 • Připravit komentáře ke studiím 
všichni
 • Abstrakt k posteru BOD do 20.2. 
PHolečková
 • Příprava na setkání rozšířené skupiny, zaslání sdělení do 10.3. 
všichni
 • Příprava kazuistik pro publikaci do 18.2. dle rozpisu
všichni
 • Pozvánka rozšířené skupině 1. Info ihned, 2. Info 1.týden v březnu
VMaňásek

Příští setkání s rozšířenou skupinou: středa 20.3. v 16 hod v Praze