Zápis z 21. setkání PSNPO

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Zápisy z jednání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při České onkologické společnosti.

Účastníci: Vorlíček, Holečková, Tomíška, Šachlová, Pazdrová, Benešová, Krčmová, Pleskačová
Hosté: Haluzová, Mošnová, Smitka, Gregorová
Omluveni: Maňásek, Beneš, Švébišová, Musilová

 

 1. Uvítání členů, omluva předsedy MUDr. Maňáska, který ze závažných technických důvodů na setkání nedorazil. Vedení se ujala MUDr. Holečková
 2. Poděkování prof. Vorlíčkovi za pomoc při činnostech PSNPO
 3. Revize úkolů z minulé pracovní skupiny:
  • Většina úkolů byla splněna – data z Nutričního dne v onkologii z 29. 4. 2015 byla odeslána pracovištím, která se na projektu podílela,
  • Plánovaná Roadshow v Hradci Králové a v Olomouci proběhla, v Plzni je plánováno na 25. 11. 2015
  • Lenka Krčmová přednesla svou prezentaci o možné spolupráci PSNPO s ČAS a jejími sekcemi nutričních terapeutek. Prof. Vorlíček doporučuje spojit se s novou prezidentkou ČAS PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA. Úkol pro Dr. Holečkovou a L. Krčmovou, nezbytné se pro spolupráci jeví vědět, které nutriční terapeutky řeší onkologické pacienty.
  • Projekt NA STOPĚ nebyl zatím podpořen. Není schválen signální kód pro zadávání, není jistota precizního zadávání atd. PSPNO doporučuje vyčkat a ev. se v budoucnu k projektu vrátit.
  • Zbývá:
   • Doplnit statistiku oddílu 3 dotazníku tj. doporučené intervence z Nutričního dne v onkologii (Ing. Smitka)
   • Přednáška Na Národním dnu enterální výživy v Praze 22. 10. 2015 sdělí svou představu o náplni nutriční ambulance Doc.Pavel Kohout, Dr.František Novák a Doc. Tomíška, v diskusi za účasti vedení SKVIMP vyplyne nějaký závěr. 
   • Doc.Tomíška zopakuje tuto svoji prezentaci na příštím setkání PSNPO, spolu s informací o diskuzi a závěru z této akce. 5 (Ing. Smitka, Doc. Tomíška)
 4. Debata o Nutrition Day 19. 11. 2015: Je potřeba se zapojit i přes technickou a časovou náročnost této akce. Akce je významně podporována AVKV. Zhlédnuto instruktážní video o registraci na tento den. Diskuze, zda je potřeba schválení lokální komise – s největší pravděpodobností ne. Členové AVKV (Mgr. Mošnová, Ing. Smitka) zjistí, zda by do budoucna nebylo možné složitý a dlouhý dotazník zjednodušit
 5. PSNPO se pokusí zajistit aktualizaci nutričních ambulancí na stránkách SKVIMP, ev. zjistí, zda může s doplněním pomoci (Holečková, Beneš).

  Plán možných činností v roce 2016 a dále
 6. Pro nutriční terapeutky pracující s onkologickými pacienty navrhnout školení a podklady pro spolupráci (všichni)
 7. Dr. Holečková informovala o dohodě s prof. MUDr. Odrážkou, Ph.D., vedoucím katedry radiační onkologie IPVZ o zařazení nepovinného celodenního kurzu o výživě pacientů léčených radioterapií do programu této katedry na letní semestr. Prof. Odrážka zašle MUDr. Holečkové návrh termínů. Program bude vypracován se členy PSNPO. Dr. Holečková bude ostatní informovat. Zařazení výuky nutrice do sylabu povinných školení není v současné době možné.
 8. Dr. Holečková se pokusí jednat i s prof. Petruželkou o zařazení výuky o nutrici do školení katedry klinické onkologie.
 9. Účast člena PSNPO na některém z jednání výboru ČOS. Domluvíme s Doc. Prausovou ev. při příštím setkání.
 10. O dalším pokračování Roadshow, jeho náplni a formátu bude PSNPO jednat na příštím zasedání.
 11. Školení INK s firmou Fresenius – PSNPO souhlasí. Bude předmětem dalšího jednání.
 12. Dr. Beneš navrhuje účast PSNPO na kongresu SKVIMP 19. 3. 2015 (sobota):
  • 1.přednáška obecná, patofyziologická, vědecká - Doc. Tomíška 
  • 2.přednáška klinická edukační na téma kritických bodů pro intervenci - Dr. Beneš 
  • 3.přednáška na téma praktické implikace, zkušenosti z konkrétního pracoviště, vlastní data - Dr. Holečková 
  • 4.přednáška s prezentací pracovní verze doporučení, jakýsi výstup pracovní skupiny k datu kongresu - Dr.Maňásek
 13. Pokus o účast PSNPO na PragueOnco ev. formou kulatého stolu, pokud bude možné, tak v lednu 2016, nebude-li pak jednání o účasti v roce 2017. Dr. Holečková osloví Doc. Tesařovou.
 14. PSNPO uspořádá opět Snídaňové sympozium na BOD 27. - 29. 4. 2016, neboť se stalo tradičním formátem na této konferenci (Dr. Maňásek). O tématach budeme jednat na příštím zasedání PSNPO.
 15. Zařadit přednášku o výživě na setkání MO v Medlově (Dr. T. Svoboda, Dr. R. Němeček). Podrobněji bude jednat PSNPO ještě na příštím zasedání ohledně ev. tématu
 16. Zjistit, jak funguje administrace stránek linkos, nejspíše administruje někdo nový (Dr. Maňásek).
 17. Na příští setkání PSNPO, které se bude konat v Praze, pozvat předsedkyni ČOS Doc. Prausovou – možno nabídnout tyto dva termíny: 26. 1. 2016 a 2. 2. 2016 (Dr. Maňásek)
 18. Jednání o jednoduchých návodných materiálech o výživě onkologického pacienta s nimiž PSNPO souhlasí bude probíhat dle časových možnost PSNPO. Bylo doporučeno vytvořit na základě předcházejících úspěšných návodů na výživnou stravu a na sipping, které jsou v praxi již používány. Dr. Tomíška na schůzce navrhnul jako první vypracovat návod na podávání výživy do PEG, dále byla diskutována potřeba návodu na perioperační nutriční podporu v onkologii.

Zapsala: Holečková