Zápis z 28. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 23.1.2018

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Přítomni: dr.Holečková, dr.Šmejkalová Musilová, dr.Švébišová , dr.Tuček, dr.Pazdrová, dr.Beneš, doc.Tomíška, dr.Maňásek
Hosté: Mgr.Mošnová, Ing.Smitka
Omluveni: dr.Benešová , V.Andrášková
  1. Představena definitivní verze brožury Doporučení pro nutriční péči v onkologii. Publikace vedena pod ISBN 978-80-88275-00-8. Aktuálně vytvořeno 18 kapitol, brožura se bude dále rozšiřovat. Slavnostní křest v plánu dne 24.1. v rámci Prague Onco za účasti vedení ČOS (doc.Prausová) a SKVIMP (dr.Novák).
  2. Diskuze stran prezentace brožur – odkaz na linkos.cz s možností požádat o zaslání publikace. Stejně odkaz na web SKVIMP. Požádá Dr.Maňásek. Členové PSNPO se shodují na zaslání brožur na jednotlivá KOC. Dr.Holečková požádá doc.Prausovou informovat o vzniku Doporučení na výboru ČOS. dr.Maňásek připraví text za účelem prezentace v č.Klinická onkologie (redakci osloví dr.Tuček) a Medical Tribune (redakci osloví dr.Maňásek). Ing.Smitka zašle obrazovou dokumentaci.
  3. Onkologický blok na konferenci SKVIMP 4/2018. Dr.Beneš předběžně nahlásil účast PSNPO na konferenci a prezentaci formou bloku se 4 sděleními. Členové odsouhlasili 4 prezentace (dr.Gojda, dr.Beneš, dr.Holečková, dr.Tuček). Bude připraveno 20 ks Doporučení pro nutriční péči v onkologii. Dr.Smitka zašle náhledy za účelem vytvoření ppt k prezentaci vytvořených Doporučení pro nutriční péči v onkologii.
  4. Snídaňové sympozium BOD 5/2018. Členové odsouhlasili 3 prezentace - Doporučení pro nutriční péči v onkologii (dr.Maňásek), Nebezpečné diety (V.Andrášková), Pohybová terapie (dr.Holečková). Program zašle dr.Maňásek. Bude připraveno 20 ks Doporučení pro nutriční péči v onkologii.
  5. Debata ohledně přehlednosti nové podoby webu linkos.cz. Výbor PSNPO se shoduje na obtížném vyhledávání nutričních doporučení pro praxi. O nápravu požádá dr.Maňásek.
  6. Diskutováno další směřování aktivit PSNPO. V plánu důraznější zařazení nutriční problematiky do postgraduální přípravy před atestací z klinické a radiační onkologie, vytvoření e-learningových kurzů s možností přidělení kreditů v rámci celoživotního vzdělávání, ČLK, ČOS, SROBF. Bude se vycházet z vypracovaných kapitol Doporučení pro nutriční péči v onkologii, ke kterým budou připraveny kazuistiky a následně testové otázky typu „multiple choice“. Ukázkovou kazuistiku do příštího setkání připraví dr.Beneš. Představení konkrétního návrhu na příštím setkání v režii dr.Holečkové.
  7. Dr.Beneš informuje o aktivitách redakční rady časopisu Nutrition news, součástí obsahu časopisu by mohly být články s onkologickou problematikou, výbor PSNPO podporuje.
  8. Příprava on-line kurzů pro sestry a NT- k detailnímu projednání při příštím setkání.
  9. Doc.Tomíška připomíná pokračování v prezentaci aktualit s nutriční problematikou s diskuzí – do příštího setkání připraví aktualitu.

Další setkání PSNPO 19.4.2018 v Praze na obvyklém místě.

Zapsal MUDr.Viktor Maňásek, 24.1.2018.