Zápis ze 14. setkání rozšířené Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS

Datum: 11.6. 2013 v Praze
Účastníci: stávající členové PSNPO, dr. Švébišová FN Olomouc, dr. Musilová KN ÚnL

Program:

 • Revize zápisu
 • Uvolnění preskripce sippingu pro onkology od 1.7. 2013
 • Kazuistiky pro Klinickou onkologii do finální podoby, případně verze pro Prakt. lékaře - koordinace dr. Beneš
 • Revize stavu komentovaných publikací - všichni, koordinace doc. Tomíška

PSNPO se rozšířila o nové členy: MUDr. Hanu Švébišovou z FN Olomouc a MUDr. Denisu Musilovou z KN Ústí nad Labem. Další spolupracující lékaři jsou vítáni!

Uvolnění preskripce sippingu pro onkology od 1.7.2013

 • PSNPO považuje rozhodnutí SÚKL za průlomové a domnívá se, že uvolnění preskripce sippingu povede k významnému zlepšení péče o pacienty s nádorovým onemocněním, které přispěje k vyšší klinické a ekonomické efektivitě protinádorové terapie a ke zlepšení kvality života pacientů
 • Rozhodnutí SÚKL o uvolnění preskripce sippingu pro lékaře specializace klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie nabylo právní moci a nabývá účinnost od 1.7. 2013.
 • Preskripční omezení se týká skupiny 108/9 - PZLÚ se zvýšeným obsahem omega-3-polynenasycených mastných kyselin, do které je zařazen přípravek Forticare a Supportan
 • Znění preskripčního omezení pro onkology: PZLÚ předepisuje onkolog v případě časové a místní nedostupnosti nutriční ambulance, a to maximálně po dobu 4 týdnů na základě provedení nutričního screeningu PSNPO s výsledným skóre 2,3, nebo 4 řádně zaznamenaného ve zdravotní dokumentaci. Více informací na www.sukl.cz
 • Dotazník nutričního rizika pro preskripci sippingu je ke stažení na: /files/Dotaznik_nutricniho_rizika.pdf
 • PSNPO odsouhlasila postup informační kampaně o uvolnění preskripce:
  • Publikace v Modré knize
  • Oznámení do KO MŠachlová
  • Oznámení do Medical Tribune VMaňásek
  • Informace linkos,  e-mail členům ČOS  VMaňásek
  • Informace na setkání radioterapeutů v Novém Jičíně DMusilová
  • Informace na vlastním pracovišti – září, všichni

Prezentace PSNPO na www.linkos.cz

 • Zlepšení navigace na materiály PSNPO
 • VMaňásek zajistí statistiku návštěvnosti u komentovaných studií
 • MŠachlová zjistí návštěvnost na edukační sekci pro PL

Formulace NOP a kritérií KOC

 • PSNPO obdržela negativní stanovisko k návrhu formulace týkajícím se zařazení nutriční péče do národního onkologického programu
 • PSNPO se domnívá, že NOP by měl být formulován více specificky a měl by obsahovat i strategii v oblasti podpůrné léčby, včetně nutrice
 • Kritéria pro KOC nebyla dosud projednána, PSNPO se bude aktivně informovat u výboru ČOS o dalším postupu a bude prosazovat zařazení již odsouhlasených bodů k nutriční péči v rámci KOC

Kazuistiky

 • Redakce Klinické onkologie KO přijala 1. Komentovanou kazuistiku – publikace v červnu
 • Byl odsouhlasen finální formát pro prezentaci kazuistik v KO, nutné dokončit kazuistiku dr. Pazdrové a L.Krčmové, zodpovědnost za komunikaci s periodikem převzal P.Beneš
 • PSNPO osloví Bulletin pro PL s nabídkou edukačních komentovaných kazuistik s implikací pro práci praktických lékařů, zodpovědnost PHolečková
 • Zpracování kazuistik do edukační formy převzal MTomíška

Komentované studie

 • Komentáře PSNPO k vybraným studiím připraveny pro revizi MTomíškou
 • Výběr dalších studií bude proveden do konce srpna MTomíškou

 Úkoly


 • Statistika návštěv komentovaných studií – příští setkání                      VMaňásek
 • Informační kampaň k uvolnění preskripce sippingu pro onkology – start v září  VMaňásek
 • Upravit komentáře  ke studiím + výběr dalších vše do konce srpna    MTomíška
 • Úprava Modré knihy – uvolnění preskripce pro onkology ihned            MTomíška
 • Finalizace kazuistik  pro publikaci  - dle edičního plánu             PBeneš
 • Nabídka komentovaných kazuistik periodiku praktických lékařů, do konce června  PHolečková
 • Příprava edukačních kazuistik pro praktické lékaře                              MTomíška
 • Informace o uvolnění preskripce sippingu viz výše, srpen MŠachlová, VMaňásek

Termín příštího setkání : úterý  13.11. v 16 hod v Brně