Doporučení pro nutriční péči v onkologii - stručný praktický průvodce

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii (PSNPO) vytvořila Doporučení pro nutriční péči v onkologii. Jedná se o stručný praktický přehled stěžejních témat ve vztahu k výživě onkologického pacienta, vytvořený mezioborovým panelem odborníků Pracovní skupiny pro nutriční péči v onkologii (PSNPO). 

Přehled je složen jak z kapitol obecných, zabývajících se diagnostikou malnutrice a možnostmi enterální i parenterální podpory, tak z kapitol speciálních, ve kterých jsou navrženy konkrétní možnosti nutriční terapie u jednotlivých malignit. Materiály jsou vydány ve formě brožury, která může být v budoucnu doplňována o nově vznikající kapitoly. Věříme, že informace, stručně shrnuté ve vzniklých materiálech, povedou k lepší orientaci v nutriční problematice a budou pomocníkem v každodenní klinické praxi.

V případě zájmu o zaslání brožury klikněte na odkaz, materiály Vám budou zaslány.

MUDr.Viktor Maňásek, předseda PSNPO