Připomenutí možnosti preskripce sippingu onkologem

Připomenutí možnosti preskripce sippingu onkologem

Poslední aktualizace: 31.5. 2016: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii připomíná možnost předpisu specifické formy tekuté výživy (sippingu) přímo onkologem. Důvodem schválení preskripce je poskytnutí časné nutriční intervence k prevenci malnutrice s cílem zabránit rozvoji podvýživy, jejíž tíže může být v průběhu protinádorové terapie již těžko ovlivnitelná. 

Předpis je omezen:

  • Dokumentovaným nutričním rizikem (2-4 body dle dotazníku PSNPO)
  • Množstvím (600 kcal/den)
  • Dobou (maximálně na 4 týdny)
  • Druhem přípravku 

Dotazník nutričního rizika s návodem na použití
Doporučujeme stažení dotazníku na plochu osobního počítače v onkologické ambulanci.

Onkolog může předepisovat přípravky obohacené o omega-3-polynenasycené mastné kyseliny (referenční skupina SÚKL 108/9), standardní polymerní hyperkalorické přípravky (referenční skupina SÚKL 108/2), přípravky s vysokým obsahem bílkovin (referenční skupina SÚKL 108/6), přípravky s vlákninou (referenční skupina SÚKL 108/4) a diabetické přípravky (SÚKL 108/10).

Pozn.: onkolog = lékař specializace klinická onkologie, dětská onkologie a dětská hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie.

Tzn. pokud má lékař alespoň jednu z těchto specializací, může enterální výživu předepisovat. Např. lékař se specializací z klinické onkologie pečující o onkologické pacienty na hematologickém oddělení výživu předepsat může. Na druhou stranu hematolog, který nemá specializaci v oboru klinická onkologie, výživu předepsat nemůže. Výjimkou je dětský hematolog, který je ve specializacích spadajících pod onkologa přímo uveden. 

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter