Výsledky nutričního ambulantního skríningu

Nutriční ambulantní skríning byl prováděn na 52 onkologických pracovištích, Zúčastnilo se 4 363 pacientů. Výzkum poukázal na nedobrý nutriční stav onkologických pacientů.

Na základě výsledků průzkumu Pracovní skupina pro nutriční podporu požádala ČOS o podporu tohoto stanoviska:

a) Nutriční podpora je nedílnou součástí péče o onkologického nemocného.

b) Nutriční skríning by měl být součástí rutinní praxe.

c) Výsledky nutriční podpory a nutričního stavu nemocného by měly být zaznamenávány v dokumentaci nemocného.

d) Managementy ZZ by měly podporovat nutriční skríning a vyčlenit nutriční terapeuty nositele příslušného certifikátu pro onkologická pracoviště.

Členové výboru uvedené ideje podpořili na své schůzi dne 20.12.2011.