Zpráva o činnosti PSNPO za rok 2015

Dle Stanov ČLS a rozhodnutí výboru ČOS ze dne 24. 5. 2016 předkládáme Zprávu o činnosti Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii (PSNPO) při ČOS za rok 2015.

V r.2015 se konala 3 jednání PSNPO – 17.2., 9.6. a 7.10.


Aktivity PSNPO v r.2015:

 • organizace screeningové akce „Nutriční den v onkologii“, která proběhla 29.4.2016
 • zpracovány výsledky grantového projektu „Význam individualizované nutriční péče v onkologických ambulancích“. Získaná data podporují provádění systematické nutriční intervence
 • publikace seriálu kazuistik na téma parenterální výživa v časopise Klinická onkologie. Cyklus sdělení navazuje na seriál kazuistik, který byl publikován v průběhu předchozího roku
 • návrh projektu doplňkové parenterální výživy v průběhu konkomitantní radiochemoterapie nádorů zažívacího traktu
 • cyklus prezentací na téma Preskripce sippingu onkologem ve vybraných KOC
 • návrh postgraduálních kurzů pro obor radiační onkologie v rámci IPVZ
 • jednání o zařazení výuky o nutrici do školení katedry klinické onkologie
 • účast PSNPO na kongresu SKVIMP 2015
 • prezentace PSNPO na BOD 2015
 • účast PSNPO na PragueOnco 2015
 • návrh konceptu náplně poskytované péče v rámci nutriční ambulance
 • zařazení tzv.nutričního gradingu do návrhu léčebné strategie

MUDr.Viktor Maňásek
Předseda PSNPO při ČOS