Poděkování za podporu Linkos

Česká onkologická společnost děkuje všem subjektům, kteří svou podporu směřují na portál Linkos a pomáhají tak zvýšené informovanosti obyvatelstva o zhoubných nádorech, jejich prevenci, včasnému odhalení, diagnostice a léčbě.

Za finanční podporu Linkos a jeho vzdělávacích projektů v roce 2020 a 2021 děkujeme:

Roche

Další podpora ČOS – distribuce Klinické onkologie

Roche

Chcete se také podílet na boji se zhoubnými nádory v České republice? Přispějte na provoz portálu Linkos