Poděkování za podporu Linkos

Česká onkologická společnost děkuje všem subjektům, kteří svou podporu směřují na portál Linkos a pomáhají tak zvýšené informovanosti obyvatelstva o zhoubných nádorech, jejich prevenci, včasnému odhalení, diagnostice a léčbě.

Za finanční podporu Linkos a jeho vzdělávacích projektů v roce 2018 a 2019 děkujeme:

Za poskytnuté služby a vstřícnost děkujeme:

 

Společnosti Omni PHARM

za odbornou správu slovníčku pojmů pro pacienty, které se v roce 2017 ujala