Poděkování za podporu Linkos

Česká onkologická společnost děkuje všem subjektům, kteří svou podporu směřují na portál Linkos a pomáhají tak zvýšené informovanosti obyvatelstva o zhoubných nádorech, jejich prevenci, včasnému odhalení, diagnostice a léčbě.

Výzva sponzorům a partnerům finanční podpoře přestavby Linkos.cz

Za finanční podporu Linkos a jeho vzdělávacích projektů v roce 2018 děkujeme:
Za poskytnuté služby a vstřícnost děkujeme:

Společnosti Newton 

za laskavé finanční podmínky za monitor médií 
z oblasti onkologie, určený členům ČOS

Společnosti Omni PHARM

za odbornou správu slovníčku pojmů pro pacienty,
které se v roce 2017 ujala