Syndrom vyhoření - týká se Vás?

Zúčastněte se celoevropského průzkumu!

Průzkum ESMO určený mladým onkologům. YOC (ESMO Young Oncologist Committee) organizuje celoevropský průzkum s cílem porozumět, jak mladí lékaři v onkologii vnímají svou práci, jaká je jejich situace na samém začátku kariéry a jak tato situace ovlivňuje jejich profesionální a soukromý život. Podobný průzkum již byl prováděn v jednotlivých zemích, ale toto je první studie, která se zajímá i o stupeň vyhoření u evropských onkologů. 

Jak hodnotíte svou práci - životní rovnováhu? Cítil/a jste se někdy vyčerpaní a emočně vyprahlí? A nebo je většina vašich dní naplněna uspokojením a chutí do práce a života?

Prosíme, zúčastněte se průzkumu ESMO,  je potřeba co největší počet odpovědí.

Chcete-li se zúčastnit, učiňte tak prosím, do 28. února 2013! Průzkum trvá 10 minut.