Partnerské odborné společnosti

Česká onkologická společnost ČLS ČOS úzce spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi, skupinami a pracovišti. Spolupráce má podobu společné tvorby doporučených postupů léčby, účasti zástupců jiných společností na schůzích výboru, společné organizace odborných akcí a dalších společných aktivit.  Výbor ČOS velmi dobře spolupracuje s výborem SROBF, Českou chirurgickou, urologickou, gastroenterologickou i  s ostatními odbornými společnostmi, v jejichž náplni je prevence, diagnostika a léčba nádorů. Výbor podporuje rozvoj paliativní medicíny u nás s ohledem na potřeby onkologicky nemocných, úzce spolupracuje s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP. Nabízíme odkazy na internetové stránky společností. Společnosti, které mají na Linkos články, prohlášení a stanoviska, mají na Linkos svou stránku s odkazy na zápisy a doporučení.     

Klíčová slova
mezioborová spolupráce