ÚZIS ČR a IBA MU Brno

Česká onkologická společnost dlouhodobě a velmi úzce spolupracuje s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a s Institutem biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výsledkem této spolupráce je celá řada projektů, jež pomáhají České onkologické společnosti k plnění cílů Národního onkologického programu České republiky, které směřují také k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR. Racionalizace nákladů, stejně jako snižování výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění, není možná bez sledování dat o demografii, výskytu a léčbě onkologických onemocnění. 

Česká onkologická společnost má k dispozici několik nástrojů, které ji umožňují nejen sledování trendů zhoubných nádorů v České republice, ale také sledování kvality a bezpečnosti léčby a efektivity vynaložených prostředků na léčbu. ČOS má dokonce k dispozici predikci incidence a prevalence léčebné zátěže ve vybraných onkologických diagnózách pro nadcházející období.

Informace o projektech, které vznikají ve spolupráci České onkologické společnosti s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a s Institutem biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, najdete v části Ekonomika - Data v onkologii