Mezinárodní spolupráce

Výbor České onkologické společnosti postupně zlepšuje propagaci pozice a výsledků české onkologie v zahraničí. Výbor spolupracuje s WHO, ESMO, EORTC, UICC i dalšími mezinárodními organizacemi. ČOS je členem hlavní evropské profesionální lékařské organizace zaměřené na klinickou onkologii European Society for Medical Oncology (ESMO),  evropské školy onkologie European School of Oncology (ESO) a evropské asociace pro výzkum rakoviny European Association for Cancer Research (EACR).