Dohody s plátci péče

Společná stanoviska České onkologické společnosti ČLS J.E.P. a plátců zdravotní péče a zápisy z jednání s plátci péče.