Transparentní spolupráce ČLS JEP a AIFP

Doporučení k tomu, jak by mělo znít vyjádření autora (autorů) článků, publikovaných v odborných časopisech.

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně bylo opakovaně osloveno Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a požádáno o spolupráci při iniciativě „transparentní spolupráce“.

Předsednictvo ČLS JEP materiály a podklady postupně projednává, v tomto okamžiku vydává své doporučení k tomu, jak by mělo znít vyjádření autora (autorů) článků, publikovaných v odborných časopisech.

Dle názoru předsednictva ČLS JEP by každý článek, publikovaný v odborném časopise měl být doprovázen čestným prohlášením autora, zda práce byla či nebyla ovlivněna (přímo či nepřímo) firemními zájmy.

Doporučeným minimálním textem je

  • a) Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech spoluautorů (jsou-li)
  • b) Autor prohlašuje, že v souvislosti se vznikem a tématem článku byl v uplynulých 24 měsících smluvně vázán se společností XY, obdržel finanční podporu od firmy XY pro provedení práce a publikaci, firma XY podpořila jeho účast na odborné akci, je členem Poradního sboru společnosti XY, atd (vybrat odpovídající)

První autor publikace je zodpovědný za to, že text publikace bude doprovázen sdělením podle odstavce (a) nebo (b) podle skutečné situace jeho i všech spoluautorů.

Předsednictvo ČLS JEP