Vyjádření ČOS pro SÚKL

Výbor České onkologické společnosti zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána v rámci řízení SÚKLu. 

Přehled správních řízení o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, včetně pravomocných rozhodnutí najdete na stránkách SÚKLu.

Stanoviska abecedně dle léčivých přípravků: 

A: Akynzeo, C: Cabometyx, Cotellic, Dacomitinib, E: Egistrozol, Erivedge, G: G-Nebido, Giotrif, H: Halaven, I: Ibrance, Imatinib, Iressa, J: Javlor, K: Keytruda (8/2017, 10/2017, 5/2019), Kisqali, L: Lartruvo, Lorlatinib, Lynparza, M: Mekinist, Mitomycin, O: Opdivo (12/2017, 3/2018), P: Perjeta (2/2019, 10/2017), PMS-Testosteron, S: Stivarga, Sustanon 250, T: Tagrisso (3/2018, 6/2018), Tarceva, Testim 50, U: Undestor, X: Xalkori