Stanovisko výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) k otázce protonové terapie karcinomu prsu

Stanovisko výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) k otázce protonové terapie karcinomu prsu. 

Po diskusi výbor SROBF odsouhlasil následující stanovisko:

Standardní léčbou pro adjuvantní radioterapii u karcinomu prsu je fotonová radioterapie, a to i dle mezinárodních standardů (guidelines). Protonová radioterapie by měla tudíž probíhat v rámci klinických studií, včetně schválení etickou komisí, a po souhlasném vyjádření výboru SROBF.

Jako zdůvodnění výbor SROBF uvádí, že v současné době jsou dostupné převážně jen dozimetrické studie a studie s malým počtem pacientek.

Vzhledem k výše uvedenému výbor SROBF nedoporučuje pro adjuvantní radioterapii u karcinomu prsu úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

 

Ze zápisu schůze výboru
Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) České lékařské společnosti JEP,
konané dne 23. 2. 2016 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně
(www.srobf.cz)