SÚKL

Zápis z nejnovějšího Fóra onkologů, ze dne 30. 4. 2024. Další Fórum onkologů je naplánováno na 23. 9. 2024 v MOÚ. Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci...

Informace o cenách a úhradách léčivých prostředků, přehled stanovisek k jednotlivým správním řízením, která zasílá výbor České onkologické společnosti Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, změny v cenách a úhradách LP - pravidelně aktualizovaný výpis ze SCAU - ATC...

Informace o změnách výše úhrady: Seznam léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění - SÚKL SÚKL seznam vydává vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků a...

Anagrelid – riziko trombózy včetně ischemické cévní mozkové příhody při náhlém přerušení léčby - Informační dopis pro zdravotnické pracovníky

CAVE! Státní ústav pro kontrolu léčiv by Vás rád informoval o závažném riziku trombózy včetně ischemické cévní mozkové příhody při náhlém přerušení antitrombotické léčby léčivými přípravky s obsahem anagrelidu. Bližší informace jsou uvedeny v příloze. 

Video: Činnost výboru ČOS ČLS JEP a průběh péče o onkologické pacienty v době pandemie
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přednáška předsedkyně výboru ČOS, která zazněla na jarním Fóru onkologů je zaměřena především na spolupráci a to spolupráci s ministerstvem, plátci péče, SÚKLem, praktickými lékaři, pacientskými organizacemi a AIFP. Důležitou součástí je péče o onkologické pacienty v době pandemie. Na závěr obsahuje výhled na budoucnost a cíle onkologie v dalším období.  

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 12. 5. 2019 zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Keytruda.

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že přípravek Lartruvo nemá být podáván novým pacientům, protože předběžné výsledky studie neprokázaly dostatečnou účinnost. Předběžné výsledky studie ANNOUNCE ukazují, že léčivý přípravek Lartruvo (olaratumab) v kombinaci s doxorubicinem není účinnější v prodloužení života pacientů s nádorem měkké tkáně než samotný doxorubicin.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 10. 8. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Egistrozol.

Xofigo – omezení používání v léčbě rakoviny prostaty - upozornění SÚKL

SÚKL informuje o tom, že přípravek Xofigo by měl být používán pouze po dvou předchozích typech léčby nebo tehdy, kdy jiná léčba nemůže být použita. Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) ukončil přehodnocení přínosů a rizik přípravku Xofigo (radium-223 dichlorid) určeného k léčbě rakoviny prostaty. Výsledkem přehodnocení je doporučení výrazného omezení používání přípravku Xofigo, a to pouze u pacientů, kteří již podstoupili dva předchozí typy léčby metastatického karcinomu prostaty (rakovina prostaty, která se rozšířila do kosti) nebo u kterých nemůže být jiná léčba použita.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 4. 7. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku KISQALI.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 22. 6. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravkům Tagrisso a Javlor.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 20. 6. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravkům Xalkori a Mitomycin.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 11. 4. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Erivedge.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 6. 6. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Stivarga.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 23. 4. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Akynzeo.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 18. 3. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravkům Tagrisso a Opdivo (Nivolumab). 

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 22.12. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Lynparza.

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Stanovisko ČOS k používání biosimilárních onkologických léků bylo projednáno výborem ČOS na jednáních dne 28. 11. 2017 a 12. 12. 2017. Předkládáme aktualizovanou verzi z 12. 12. 2017.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 3.12. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravkům Cotellic a Mekinist , dne 5.12. k přípravku Ibrance a dne 6.12. se výbor vyjádřil k přípravu Opdivo.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 10. listopadu zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Cabometyx.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 23. října zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Keytruda.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 19. října zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Perjeta.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 14. října zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Imatinib v indikaci GIST a ke skupině LP NEBIDO, PMS-TESTOSTERONE, SUSTANON 250, TESTIM 50 MG TRANSDERMÁLNÍ GEL a UNDESTOR. 

Výbor České onkologické společnosti zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. 5. října bylo vydáno stanovisko k PMS-TESTOSTERONE.

Výbor České onkologické společnosti zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu v období leden - srpen 2017.

Výbor České onkologické společnosti zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu v období leden - červenec 2017.

Ze zápisu výboru ČOS ze dne 20.9. 2016

MUDr. Emília Bartišková pověřená řízením Odboru kontroly a revize zdravotní péče písemně potvrdila souhlas s návrhem stanoviska k opakované léčbě cíleným lékem při dosažení kompletní remise nádoru.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Stanovisko výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) k otázce protonové terapie karcinomu prsu. 

Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP vyjadřuje značné znepokojení nad informacemi, že se s vysokou pravděpodobností nepodaří v zákonodárných orgánech České republiky projednat stávající vládní návrh Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek tak, aby vstoupil v platnost v lednu 2016, jak bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR předpokládáno.

Stanovisko ČOS ČLS JEP k cílům a procesu iniciativy „Transparentní spolupráce“ jak je popsaná na webu AIFP.