správní řízení

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 11. 4. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Erivedge.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 6. 6. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Stivarga.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 23. 4. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Akynzeo.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 18. 3. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravkům Tagrisso a Opdivo (Nivolumab). 

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 22.12. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Lynparza.

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Stanovisko ČOS k používání biosimilárních onkologických léků bylo projednáno výborem ČOS na jednáních dne 28. 11. 2017 a 12. 12. 2017. Předkládáme aktualizovanou verzi z 12. 12. 2017.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 3.12. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravkům Cotellic a Mekinist , dne 5.12. k přípravku Ibrance a dne 6.12. se výbor vyjádřil k přípravu Opdivo.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 10. listopadu zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Cabometyx.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 23. října zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Keytruda.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 19. října zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Perjeta.

Ze zápisu výboru ČOS ze dne 20.9. 2016

MUDr. Emília Bartišková pověřená řízením Odboru kontroly a revize zdravotní péče písemně potvrdila souhlas s návrhem stanoviska k opakované léčbě cíleným lékem při dosažení kompletní remise nádoru.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Stanovisko výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) k otázce protonové terapie karcinomu prsu. 

Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP vyjadřuje značné znepokojení nad informacemi, že se s vysokou pravděpodobností nepodaří v zákonodárných orgánech České republiky projednat stávající vládní návrh Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek tak, aby vstoupil v platnost v lednu 2016, jak bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR předpokládáno.

Stanovisko ČOS ČLS JEP k cílům a procesu iniciativy „Transparentní spolupráce“ jak je popsaná na webu AIFP.

V červnu 2013 na společném jednání zástupců České patologické společnosti ČLS JEP,  VZP a SZP bylo na návrh odborníků domluveno a v zápisu poznamenáno, že není nadále nutno imunohistochemicky detekovat EGFR expresi u karcinomů testovaných na kras (nově ras) mutace a že plátci nebudou vyžadovat vyšetření EGFR před léčbou. 

V polovině prosince uvolnila ESMO Position Paper, se kterým dala souhlas i Česká onkologická společnost a který byl vytvořen s cílem ustanovit roli klinického onkologa v multidisciplinárním týmu, umožnit vytvoření sociálně-právního prostředí a opory pro jednání např. se státními institucemi apod. Stanovisko ESMO k roli klinického onkologa (ESMO Position paper) je nyní k dispozici.  

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

V úterý 5. listopadu 2013 jsem obdržel dokument nazvaný „Stanovisko k vysokodávkované infuzní terapii vitaminem C u onkologického pacienta“. Jako jeho autor se uvádí EDUKAFARM.