Vyjádření předsedy České onkologické společnosti ČLS JEP k dokumentu „Stanovisko k vysokodávkované infuzní terapii vitaminem C u onkologického pacienta“

V úterý 5. listopadu 2013 jsem obdržel dokument nazvaný „Stanovisko k vysokodávkované infuzní terapii vitaminem C u onkologického pacienta“. Jako jeho autor se uvádí EDUKAFARM.

V tomto dokumentu se také nachází věta: „Shora uvedené stanovisko bylo projednáno s předsedou České onkologické společnosti ČLS JEP.“ Proti uvedení této věty, která by mohla být čtenáři shora citovaného stanoviska chápána různě, jsem protestoval. Nicméně, zdá se, že autoři uvedeného dokumentu ji nehodlají odstranit. Proto vydávám toto vyjádření.

Vzhledem k tomu, jak se věci ve skutečnosti odehrály, uvedená věta neznamená nic jiného, než že jsem byl před několika týdny s tímto stanoviskem seznámen. V žádném případě ta věta neznamená, že se s tímto stanoviskem ztotožňuji. V takovém postoji mi totiž brání nedostatek důkazů pro závěry uváděné ve zmíněném stanovisku. Z těchto závažných odborných důvodů nemohu takové stanovisko podporovat.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c.

předseda České onkologické společnosti ČLS JEP