1. pracovní konference Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků - současná situace a perspektivy

, Hotel STEP, Malletova 1141/4, Praha 9

Pracovní konference AHCM, která navazuje na loňskou konferenci Udržitelnost financování léčebné péče. Na konferenci bude zhodnocen současný stav schvalování a přiznávání úhrad jak léků, tak zdravotnických prostředků a definována východiska pro změnu.

Organizátor

 • Academy of Health Care Management

Pozvánky a oznámení

Registrace 

Přednášející

 • MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku a Technology Assessment  
 • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident Svazu zdravotních pojišťoven
 • MUDr. JUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • JUDr. Jakub Král, Ph.D., poradce ministra zdravotnictví pro oblast zdravotnických prostředků
 • JUDr. Jana Marečková, advokátka, AKM/VDP/OAKS, s.r.o.
 • Edita Müllerová, předsedkyně spolku Revma liga Česká republika
 • MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků
 • JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., advokát, AK PRUDIL a spol., s.r.o.
 • Mgr. Irena Storová, pověřená ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, předseda správní rady Academy of Health Care Management
 • prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., farmakolog, Ústav farmakologie 2. LF UK v Praze
 • Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
 • MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK
 • Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR

Pozvánka organizátorů:

Pracovní konference AHCM navazuje na loňskou konferenci Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění. Tato konference vzbudila značný ohlas a všemi zúčastněnými stranami bylo jasně konstatováno, že současný stav financování nákladné léčebné péče je neudržitelný. Po rozboru současné situace a připomínek účastníků došel přípravný výbor k názoru, že by bylo vhodné uspořádat v tomto roce tři setkání: Dvě pracovní konference, přičemž na první z nich bude zhodnocen současný stav schvalování a přiznávání úhrad jak léků, tak zdravotnických prostředků a definována východiska pro změnu. Druhá pracovní konference se zaměří na návrhy legislativních změn při respektování názorů výrobců, plátců poskytovatelů, specialistů i pacientů. Po prázdninách proběhne výroční konference, která zhodnotí dosažený pokrok, definuje nezdary a stanoví cíle pro další období. Cílem je vyvinout kontinuální tlak na všechny složky zdravotnického systému, aby byla zachována vysoká úroveň české medicíny nejen z hlediska kvality, ale i dostupnosti inovativní léčby. Jde nám o spravedlivý přístup k různým skupinám nemocných, stejně jako k různým regionům České republiky. Kladením důrazu na zavedení pravidel chceme zvýšit úroveň a transparentnost české medicíny, která je neřešením výše uvedených problémů ohrožena.

Za přípravný výbor se s Vámi těší na setkání

RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc.
předsedkyně akademické rady Academy of Health Care Management

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.
přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA
předseda správní rady Academy of Health Care Management

 • Přidat do kalendáře: 2018-04-05 00:00:00 2018-04-05 23:59:59 Europe/Prague 1. pracovní konference Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků - současná situace a perspektivy Pracovní konference AHCM, která navazuje na loňskou konferenci Udržitelnost financování léčebné péče. Na konferenci bude zhodnocen současný stav schvalování a přiznávání úhrad jak léků, tak zdravotnických prostředků a definována východiska pro změnu. Hotel STEP, Malletova 1141/4, Praha 9