2. pracovní konference Návrhy nutných legislativních úprav v oblasti úhrad léků a zdravotnických prostředků

, Hotel Step v Praze

Tato konference AHCM navazuje na dubnovou 1. pracovní konferenci "Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků", na které byl zhodnocen současný stav schvalování a přiznávání úhrad léků a zdravotnických prostředků a definována východiska pro změnu. Druhá pracovní konference se zaměří na nutnost legislativních změn při respektování názorů státní správy, parlamentu, výrobců, plátců, poskytovatelů, specialistů i pacientů. Na konferenci přijal pozvání také ředitel německého DRG institutu dr. Frank Heimig, který nás seznámí se stanovováním úhrady nových léčebných postupů v systému DRG v Německu.

Organizátor

  • Academy of Health Care Management

Pozvánka s programem

Registrace 

Pozvánka organizátorů:

Pracovní konference AHCM navazuje na loňskou konferenci Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění. Tato konference vzbudila značný ohlas a všemi zúčastněnými stranami bylo jasně konstatováno, že současný stav financování nákladné léčebné péče je neudržitelný. Po rozboru současné situace a připomínek účastníků došel přípravný výbor k názoru, že by bylo vhodné uspořádat v tomto roce tři setkání: Dvě pracovní konference, přičemž na první z nich bude zhodnocen současný stav schvalování a přiznávání úhrad jak léků, tak zdravotnických prostředků a definována východiska pro změnu. Druhá pracovní konference se zaměří na návrhy legislativních změn při respektování názorů výrobců, plátců poskytovatelů, specialistů i pacientů. Po prázdninách proběhne výroční konference, která zhodnotí dosažený pokrok, definuje nezdary a stanoví cíle pro další období. Cílem je vyvinout kontinuální tlak na všechny složky zdravotnického systému, aby byla zachována vysoká úroveň české medicíny nejen z hlediska kvality, ale i dostupnosti inovativní léčby. Jde nám o spravedlivý přístup k různým skupinám nemocných, stejně jako k různým regionům České republiky. Kladením důrazu na zavedení pravidel chceme zvýšit úroveň a transparentnost české medicíny, která je neřešením výše uvedených problémů ohrožena.

Za přípravný výbor se s Vámi těší na setkání

RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc.
předsedkyně akademické rady Academy of Health Care Management

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.
přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA
předseda správní rady Academy of Health Care Management

  • Přidat do kalendáře: 2018-06-21 00:00:00 2018-06-21 23:59:59 Europe/Prague 2. pracovní konference Návrhy nutných legislativních úprav v oblasti úhrad léků a zdravotnických prostředků Tato konference AHCM navazuje na dubnovou 1. pracovní konferenci "Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků", na které byl zhodnocen současný stav schvalování a přiznávání úhrad léků a zdravotnických prostředků a definována východiska pro změnu. Druhá pracovní konference se zaměří na nutnost legislativních změn při respektování názorů státní správy, parlamentu, výrobců, plátců, poskytovatelů, specialistů i pacientů. Na konferenci přijal pozvání také ředitel německého DRG institutu dr. Frank Heimig, který nás seznámí se stanovováním úhrady nových léčebných postupů v systému DRG v Německu. Hotel Step v Praze