19. ročník Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)

- , Černá hora, hotel Sladovna

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Sympózium je určeno pro všechny lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách.

Po konferenci

Ke stažení:

Abstrakta z OGM zařazena do  Databáze tuzemských onkologických abstrakt

 

Před konferencí:

Program sympózia Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)  

(18.2.2014, aktualizovaná verze 31.1.2014, 3.2.2014) Organizátor vyhrazuje právo na drobné změny v programu, které budou následně součástí tištěné verze, dostupné přímo v místě konání kongresu.

 

Oznámení a pozvánky:

Pokyny pro aktivní účastníky:

 • Přednášky na 10 – 15 minut (delší po předchozí dohodě s organizátorem)
 • Primárně budou upřednostněny vyžádané prezentace a práce, které se týkají uvedené problematiky
 • Postery na plochu 80 x 120 cm (šířka x výška)
 • K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x, na požádání je možné zajistit video
 • Přihlášky k aktivní účasti zašlete nejpozději do 11.12.2013
 • O tom, zda byla Vaše prezentace vybrána a v jaké formě dostanete informaci do 31.12.2013
 • V případě přijetí budete požádáni o zaslání celého znění vašeho příspěvku v elektronické podobě do 20.1.2014
 • Pro 1. autora přednášky, členy předsednictva a panelů je účast na sympóziu zdarma
 • Pro první autory vybraných posterů činí poplatek 50 % z ceny
 • Všichni obdrží sborník s kompletním zněním přednášek s číslem ISBN v elektronické podobě
 • Forma prezentací - plný text přednášky nebo posteru do rozsahu deseti stran (Styl písma Times New Roman, formát A 4, řádkování 1,5, velikost písma 12)
 • Struktura: Jména autorů – velké tiskací, Název práce – velké tiskací, tučně, Název pracoviště – malé tiskací

Registrace:

 • časná registrace za sníženou cenu: do 31.12.2013
 • řádná registrace: do 31.1.2014
 • Přihláška
 • I pasivní účast je potřeba nahlásit nejpozději týden před konáním kongresu tj. do 19.2.2014 (platba je možná i na místě) , 

Pořadatelé:

 • Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo

Ve spolupráci s

 

 • OSL ČLK Brno-město
 • SEKCAMA SOS SLS
 • Občanským sdružením SOVA

O další spolupráci a odbornou záštitu budou požádány

 

 • Odborné společnosti a
 • Hejtman JM kraje

Koordinátor:

 • prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Témata pro lékaře:

 • Karcinom prsu a gynekologických malignit u premenopauzálních žen
 • Současné trendy v diagnostice a léčbě karcinomu prostaty a ledviny

Možné varianty panelových řešení:

 • Panel č. 1: Stagingová vyšetření u karcinomu prostaty (chceme znát stav uzlin před rozhodnutím o léčbě - ano či ne?)
 • Panel č. 2: RAPE vs. RT u nízkého a středního rizika karcinomu prostaty (indikace, výsledky, toxicita)
 • Panel č. 3: Indikace chirurgického výkonu v oblasti malé pánve při nálezu residuálního karcinomu hrdla děložního po konkomitantní CH-RT u mladých žen – ano či ne ?
 • Panel č. 4: Rekonstrukční výkony u karcinomu mammy - v jedné době či odloženě ?

Témata pro NLZP:

 • Ošetřování poradiačních reakcí, chronických ran a komplikací spojených s paravenózním únikem cytostatik u onkologicky nemocných
 • Nové ozařovací techniky, výhody a možná rizika
 • Význam nutriční podpory u onkologického pacienta – co by měla sestra vědět
 • Sexuální život nemocných po onkologické léčbě
 • Psychologická podpora onkologických pacientů ze strany středně zdravotnického personálu

 

 

 

 • Přidat do kalendáře: 2014-02-26 00:00:00 2014-02-28 23:59:59 Europe/Prague 19. ročník Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi) Sympózium je určeno pro všechny lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách. Černá hora, hotel Sladovna