2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Diagnostika a léčba karcinomu prostaty

Číslo abstraktu: 037
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 041
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 042
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 29
Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Diagnostika a rekonstrukční výkony u ca prsu

Číslo abstraktu: 006
Kategorie: Onkologická diagnostika; Zhoubné nádory prsu

Neoadjuvantní chemoterapie karcinomu prsu a její dopad na další terapeutické modality

NLZP Blok I

Číslo abstraktu: 053
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 054
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 055
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 057
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 058
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

NLZP Blok II

Číslo abstraktu: 063
Kategorie: Ostatní

NLZP Blok III

Číslo abstraktu: 066
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče; Radioterapie
Číslo abstraktu: 067
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 068
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 069
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 070
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 071
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: L. Juhaňáková
Číslo abstraktu: 072
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Optimalizace léčebného algoritmu u karcinomu prostaty po selhání primární hormonální terapie

Paliativní a symptomatická péče

Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 002
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 003
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Postery

Číslo abstraktu: 076
Kategorie: Radioterapie; Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 077
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 078
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 079
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 081
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 083
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Radioterapie

Číslo abstraktu: 045
Kategorie: Genitourinární nádory; Radioterapie
Číslo abstraktu: 047
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 048
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 049
Kategorie: Genitourinární nádory

Radioterapie, onkogynekologie, karcinomy v graviditě a hormonální dependence nádorů prsu

Autoři: Thomas Strach
Číslo abstraktu: 018
Kategorie: Radioterapie
Číslo abstraktu: 020
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Systémová léčba u karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 025
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 026
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 027
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 028
Kategorie: nežádoucí účinky

Zhoubné nádory ledvinného parenchymu

Číslo abstraktu: 030
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 035
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 036
Kategorie: Genitourinární nádory