Komunikace v paliativní medicíně

- , Rajhrad

Certifikovaný kurz nástavbové specializace Paliativní medicína dle zákona č. 95/2004 Sb. pro lékaře je pořádán Institutem paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Kurz je otevřen i těm lékařům, kteří nechtějí přímo atestovat v tomto oboru, ale zajímají se o problematiku paliativní medicíny. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

Informace na stránkách České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP

Program: 

 

  • Komunikační strategie – komunikace jako nástroj péče – psychologie komunikace, moje komunikační dovednosti.
  • Kontakt zdravotník – pacient: video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Sdělení přechodu na symptomatickou léčbu u onkologicky nemocného – video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Dialog s pacientem nepřijímajícím diagnózu – video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Jak nabídnout hospicovou, resp. paliativní péči? – video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Dialog s příbuzným nespokojeným s výsledky péče – video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Rozhovor s nemocným s projevy organického psychosyndromu – video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Jak podpořit mladého umírajícího pacienta? – video, nácvik, zpětná vazba, bilance.
  • Podrobný program kurzu ke stažení

Registrace

 

 

 

  • Přidat do kalendáře: 2014-03-12 00:00:00 2014-03-14 23:59:59 Europe/Prague Komunikace v paliativní medicíně Certifikovaný kurz nástavbové specializace Paliativní medicína dle zákona č. 95/2004 Sb. pro lékaře je pořádán Institutem paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Kurz je otevřen i těm lékařům, kteří nechtějí přímo atestovat v tomto oboru, ale zajímají se o problematiku paliativní medicíny. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Rajhrad