Kulatý stůl Zdravotnických novin na téma: Pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic – můžeme pro ně svou spoluprací udělat více?

- , IKEM, kongresový sál, Vídeňská 1958/9, Praha 4-Krč

Odborná diskusní setkání v krajích s poskytovateli zdravotní péče o pacienty s NSCL, jejich zřizovatele i plátce. Ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Českou onkologickou společností ČLS JEP

Zdravotnické noviny Ambit Media, a. s., měly tu čest sledovat od samého počátku tvorbu interdisciplinárního konsensu pro prediktivní vyšetřování aktivačních mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic. Vzhledem k tomu, že tato problematika nabývá s identifikací dalších genetických prediktorů (nejen) u nemalobuněčného karcinomu plic na aktuálnosti, dovolujeme si Vás pozvat k diskusi u Kulatého stolu ZN, v níž bychom se rádi zamysleli nad překážkami, které navzdory konsensu brání optimálnímu patient-flow v terénu – a pokusili se být nápomocni k jejich odstraňování.

Pozvánka a program ve formátu pdf 

Stejná akce se uskuteční také 9. října 2013 v Olomouci

  • Přidat do kalendáře: 2013-09-17 10:00:00 2013-09-17 13:00:00 Europe/Prague Kulatý stůl Zdravotnických novin na téma: Pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic – můžeme pro ně svou spoluprací udělat více? Odborná diskusní setkání v krajích s poskytovateli zdravotní péče o pacienty s NSCL, jejich zřizovatele i plátce. Ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Českou onkologickou společností ČLS JEP IKEM, kongresový sál, Vídeňská 1958/9, Praha 4-Krč