Nádory hlavy a krku 2017

- , Kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Mezioborová konference pro odborníky, zabývající se diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku.

Témata konference

  • Novinky v operační léčbě, radioterapii a systémové léčbě
  • HPV a nádory hlavy a krku – aktuální otázky
  • Imunologie a ORL nádory, možnosti imunoterapie
  • Nádory slinných žláz
  • Kvalita života po komplexní léčbě nádorů hlavy a krku
  • Možnosti léčby rekurentních/metastatických nádorů

Součástí konference bude i první volební členská schůze vznikající České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku.

Organizátoři

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku ve spolupráci

  • se Sekcí pro nádory hlavy a krku České onkologické společnosti ČLS JEP
  • Sekcí onkologickou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Stránky konference

  • Přidat do kalendáře: 2017-04-07 00:00:00 2017-04-08 23:59:59 Europe/Prague Nádory hlavy a krku 2017 Mezioborová konference pro odborníky, zabývající se diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku. Kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové