Sekce pro nádory hlavy a krku

Cíle sekce

  • Spolupráce s dalšími obory, které se podílejí na diagnostické a léčbě nádorů hlavy a krku – otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, stomatologie a stomatochirurgie, patologie, nutriční péče, paliativní medicína atd.
  • Společně s Onkologickou sekcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku spolupráce se mezinárodními odbornými společnostmi - International Federation of Head and Neck Oncologic Societies a European Head and Neck Society
  • Příprava léčebných doporučení pro nádory hlavy a krku
  • Edukační a výzkumné aktivity
  • Spolupráce na preventivních a osvětových programech