Průvodce novým Občanským zákoníkem pro pracovníky ve zdravotnictví I.

- , AHCM, Náměstí 5. května 2, Čelákovice

První modul vzdělávacího programu Průvodce novým Občanským zákoníkem pro pracovníky ve zdravotnictví pořádaného Academy of Health Care Management. 

Upozorňujeme i na ostatní moduly v rámci tohoto programu (viz podrobnější info).

Každý z modulů bude zvlášť certifikován, přičemž absolventi alespoň 3 modulů obdrží na konci závěrečný diplom o úspěšném absolvování studia.

Odborný program

  • bude zveřejněn v nejbližších dnech

Témata

  • Přehled právních a legislativních novinek
  • NOZ a zdravotnictví I. (smlouvy a obchodní korporace, statutární orgány)
  • NOZ a zdravotnictví II. (souhlasy, tělesná integrita, svéprávnost, zastoupení)
  • NOZ a zdravotnictví III. (nemovitosti, nájmy)

Organizátor

Ostatní moduly v rámci vzdělávacího programu

Datum: 16. – 17. dubna 2014

Témata: 

- Přijaté právní předpisy, očekávané novelizace zákonů, ekonomicky významná stanoviska regulačních orgánů a rozsudky vyšších soudů, stručná SWOT analýza 

- NOZ a zdravotnictví IV. (Smluvní vztahy poskytovatelů se zdravotními pojišťovnami) 

- Spory mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami

- Spor o úhradu nákladů nad limity (praktická část, vlastní aktivita posluchačů)

Datum: 24. – 25. září 2014

Témata budou upřesněna tak, aby zohlednila dotazy a problémy, o kterých se účastníci dozví v prvních dvou modulech

Datum: 15. – 16. října 2014

Témata budou upřesněna tak, aby zohlednila dotazy a problémy, o kterých se účastníci dozví v prvních dvou modulech

  • Přidat do kalendáře: 2014-03-12 00:00:00 2014-03-13 23:59:59 Europe/Prague Průvodce novým Občanským zákoníkem pro pracovníky ve zdravotnictví I. První modul vzdělávacího programu Průvodce novým Občanským zákoníkem pro pracovníky ve zdravotnictví pořádaného Academy of Health Care Management.  Upozorňujeme i na ostatní moduly v rámci tohoto programu (viz podrobnější info). Každý z modulů bude zvlášť certifikován, přičemž absolventi alespoň 3 modulů obdrží na konci závěrečný diplom o úspěšném absolvování studia. AHCM, Náměstí 5. května 2, Čelákovice