Průvodce novým Občanským zákoníkem pro pracovníky ve zdravotnictví IV.

- , AHCM, Náměstí 5. května 2, Čelákovice

Čtvrtý modul vzdělávacího programu Průvodce novým Občanským zákoníkem pro pracovníky ve zdravotnictví pořádaného Academy of Health Care Management.

Upozorňujeme i na ostatní moduly v rámci tohoto programu (viz podrobnější info).

Každý z modulů bude zvlášť certifikován, přičemž absolventi alespoň 3 modulů obdrží na konci závěrečný diplom o úspěšném absolvování studia.

Témata

  • budou upřesněna tak, aby zohlednila dotazy a problémy, o kterých se účastníci dozví v prvních dvou modulech

Organizátor

Ostatní moduly v rámci vzdělávacího programu

Datum: 12. – 13. března 2014

Témata:

- Přehled právních a legislativních novinek

- NOZ a zdravotnictví I. (smlouvy a obchodní korporace, statutární orgány)

- NOZ a zdravotnictví II. (souhlasy, tělesná integrita, svéprávnost, zastoupení)

- NOZ a zdravotnictví III. (nemovitosti, nájmy)

Datum: 16. – 17. dubna 2014

Témata:

- Přijaté právní předpisy, očekávané novelizace zákonů, ekonomicky významná stanoviska regulačních orgánů a rozsudky vyšších soudů, stručná SWOT analýza

- NOZ a zdravotnictví IV. (Smluvní vztahy poskytovatelů se zdravotními pojišťovnami)

- Spory mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami

- Spor o úhradu nákladů nad limity (praktická část, vlastní aktivita posluchačů)

Datum: 24. – 25. září 2014

Témata budou upřesněna tak, aby zohlednila dotazy a problémy, o kterých se účastníci dozví v prvních dvou modulech

  • Přidat do kalendáře: 2014-10-15 00:00:00 2014-10-16 23:59:59 Europe/Prague Průvodce novým Občanským zákoníkem pro pracovníky ve zdravotnictví IV. Čtvrtý modul vzdělávacího programu Průvodce novým Občanským zákoníkem pro pracovníky ve zdravotnictví pořádaného Academy of Health Care Management. Upozorňujeme i na ostatní moduly v rámci tohoto programu (viz podrobnější info). Každý z modulů bude zvlášť certifikován, přičemž absolventi alespoň 3 modulů obdrží na konci závěrečný diplom o úspěšném absolvování studia. AHCM, Náměstí 5. května 2, Čelákovice