Sdělování závažných zpráv v onkologii. Evidence based doporučení pro praxi.

- , BVV v rámci BOD 2017

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Klub mladých onkologů vás zve na interaktivní seminář pod odbornou garancí České onkologické společnosti a v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“. 

Zpráva o semináři byla publikována v časopise Medical tribune

Odborný garant semináře

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Přednášející

  • MUDr. Adam Houska
  • PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Program

  • 13.15 – 13.30 Úvodní slovo Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
  • 13.30 – 14.15 Jak (ne)mluvit o špatné prognóze
  • 14.15 – 15.00 Příklady dobré praxe
  • 15.00 – 15.15 Diskuse

Pozvánky a oznámení

 

 

 

  • Přidat do kalendáře: 2017-04-27 13:15:00 2017-04-27 15:15:00 Europe/Prague Sdělování závažných zpráv v onkologii. Evidence based doporučení pro praxi. Klub mladých onkologů vás zve na interaktivní seminář pod odbornou garancí České onkologické společnosti a v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“.  BVV v rámci BOD 2017