Mladí lékaři se učili, jak vést rozhovory o závěru života

Na programu letošních XLI. brněnských onkologických dnů byl i interaktivní seminář "Sdělování závažných zpráv v onkologii", který pořádal Klub mladých onkologů v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“. Návštěvnost semináře předčila očekávání. Přinášíme článek z Medical Tribune 10/2017, který o semináři informoval. 

Zdroj: Medical Tribune 10/2017, 26.05.2017

Více než stovka vesměs mladých lékařů si v rámci interaktivního semináře nejdříve prošla teoretickou částí, v níž se přítomní nejprve seznámili s výsledky studií a průzkumů o problematice komunikace o závažném zdravotním stavu, prognóze a umírání. Druhou část tvořily dva sehrané modelové rozhovory mezi lékařem a pacientem, kde byla pozornost věnována zásadám citlivé komunikace, nejčastějším chybám a doporučeným postupům.

„Sdělování špatných zpráv je jedna z nejtěžších disciplín. Byla jsem vychována v době, kdy jsme nesměli sdělovat pacientům diagnózu. Nesměli jsme sdělit, že nemocný má malignitu, a už vůbec, jakou má prognózu. Ale směli jsme používat placebo, což nebylo úplně špatné, protože to často vyřešilo mnoho sporných indikací a objasnilo stav pacienta. Nicméně poté přišla tvrdá realita, do naší práce vstoupili právníci, zejména mladí a zcela zdraví lidé s požadavkem: všem, všechno, ihned, s celou diagnózou a v té nejtvrdší realitě… S tím jsme my starší příliš nesouhlasili, protože jsme si dovedli představit, že ne každý člověk s takovou informací dokáže žít dál. Určitě máme pacienty, kteří jsou vzdělaní, mají velkou zodpovědnost atd. a potřebují vědět, co s nimi bude. S těmi jednáme otevřeně, ale i zde je zachování naděje, že ještě bude nějaké zítra, nesmírně důležité pro to, aby celou situaci zvládli,“ zahájila seminář doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole.

Jak zdůraznila, jestliže lékař chce, aby s ním pacient spolupracoval a byl jeho partnerem při indikaci diagnostických vyšetření a léčbě, musí se snažit vytvořit pouto k získání jeho důvěry a zároveň by měl být schopen dát mu budoucnost, byť sebemenší. Sama je zastáncem sdělování závažných zpráv adekvátně k inteligenci, schopnostem, vzdělání a tomu, co je dotyčný schopen přijmout. „Jsou lidé, kteří nepřijmou nic a slyšet to nechtějí, a jsou tací, kteří si píší seznam lidí, kteří by jim měli jít na pohřeb. Věřím, že každý sám v sobě najde cestu, jak se s tím vypořádat, a bude schopen říkat tyto zprávy pacientům adekvátně, dobře a přiměřeně. Pro mne vždy bylo nejtěžší sdělit pacientovi, že kromě symptomatické léčby už pro něj nemůžeme nic udělat,“ řekla doc. Prausová s tím, že podpoří všechny podobné semináře, kde se lze těmto dovednostem učit.

Celý článek najdete v časopise Medical Tribune 10/2017