Seminář KVMO: "Komunikace o ukončování léčby", Plzeň

- , online na KVMO

Organizátoři akce požádali o garanci Českou onkologickou společností.

Akce získala podporu České onkologické společnosti.

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů na interaktivní seminář s názvem Komunikace o ukončování léčby. Seminář je připravován v sedmi městech (Praha, Liberec, České Budějovice, Brno, Plzeň, Hradec Králové a Olomouc) v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů). Registrujte se.

ČOS ČLS JEP a Klub mladých onkologů Vás zvou na interaktivní seminář. 

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme  připravili na tento termín možnost diskutovat s našimi přednášejícími /Dr. Loučka a dr. Houska/ prostřednictvím online prostředí. V čase 17.00 - 19.00 hodin můžete společně hovořit a diskutovat na dané téma: „Komunikace o ukončování léčby“. Link pro připojení viz níže, heslo a meeting ID dostanou účastníci e-mailem. Věříme, že tato forma bude pro vás zajímavá a společně ji využijeme.

Odborný garant seminářů

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Připojení

  • Join Zoom Meeting
  • https://zoom.us/j/96973664092?pwd=M2wvRE9ROVJuQUNpcGhuR0w5eCtvUT09
  • Meeting ID: dostanou registrovaní e-mailem
  • Passcode: dostanou registrovaní e-mailem

Pozvánky a oznámení

Registrace 

  • Registrace a přihlášení na seminář na www.teoconsulting.cz
  • Pro lékaře - onkology a studenty LF - registrace zdarma 
  • Pro ostatní účastníky 350,- Kč vč. DPH

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Anotace tématu: „Komunikace o ukončování léčby“

Díky pokrokům v léčbě onkologové často doprovází pacienta po dlouhé měsíce a roky, kdy se snaží společně zastavit nebo zmírnit projevy onemocnění. Přesto u řady pacientů dojdou k momentu, kdy jsou konfrontováni s faktem, že další léčba už nepřinese prospěch a bude lepší ji ukončit. V těchto chvílích je lékař nucen čelit mnoha obtížným otázkám. "Jak je to možné? Vždyť jste říkal, že to bude lepší... to už se opravdu nedá nic dělat? Ještě jsem četl o takové experimentální
léčbě... co se mnou teď bude? To mne prostě necháte umřít?"

Cílem tohoto semináře je představit doporučené postupy pro efektivní a citlivou komunikaci o ukončení léčby, formulované na základě aktuální vědecké evidence. Seminář bude obsahovat stručný přehled relevantní literatury a interaktivní rozbor modelové situace s diskuzí.

  • Přidat do kalendáře: 2020-11-10 17:00:00 2020-11-10 19:00:00 Europe/Prague Seminář KVMO: "Komunikace o ukončování léčby", Plzeň Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů na interaktivní seminář s názvem Komunikace o ukončování léčby. Seminář je připravován v sedmi městech (Praha, Liberec, České Budějovice, Brno, Plzeň, Hradec Králové a Olomouc) v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů). Registrujte se. online na KVMO