XLI. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXI. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

- , Veletrhy Brno, Kongresový pavilon E, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte, abychom vás pozvali k účasti na XLI. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXI. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční ve dnech 26. – 28. dubna 2017 v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště. 

Připravujeme pro vás opět zajímavý odborný a doprovodný program, jehož první detaily naleznete na internetových stránkách konference www.onkologickedny.cz. Podrobný program bude zveřejněn v březnu 2017. Připomínáme, že registrace k aktivní i pasivní účasti bude možná pouze elektronicky, a to prostřednictvím internetových stránek konference.

I v letošním roce můžete využít nabídky EXPERTNÍ INDIKAČNÍ KOMISE, ke které můžete zaslat případ Vašeho pacienta k posouzení předními českými a slovenskými odborníky a zjistit, jaký postup by v něm zaujali. Budou umožněny jak anonymní prezentace, tak i prezentace ošetřujícím lékařem. Další informace naleznete opět na stránkách konference.

Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části BOD a KNZP a vaše přednášky a postery k ní významně přispívají. Pevně věříme, že stejně tak tomu bude i v letošním roce a již nyní se na vaše příspěvky těšíme. Novinkou letošního roku je možnost zveřejnit článek ve sborníku BOD.

Program a materiály ke stažení

Registrace k aktivní a pasivní účasti

 • Poslední termín k registraci aktivní účasti a zaslání abstrakt příspěvků je 6. 3. 2017.
 • Poslední termín k zaslání případů k Expertní indikační komisi  je 27. 3. 2017.
 • Poslední termín k registraci pasivní účasti  je 18. 4. 2017.
  (Po tomto termínu bude možná ještě registrace pasivní účasti přímo na místě)

Edukační bloky Brněnských onkologických dnů:

středa 26.4. 2017

čtvrtek 27.4. 2017

pátek 28.4. 2017

Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky bude zaměřena na novinky v prevenci, diagnostice a léčbě nádorů a na problematiku výživy a paliativní péče. Samostatná sekce bude věnována prevenci profesionálních onemocnění zdravotniků.

V rámci doprovodného odborného programu BOD se dále uskuteční:

Projekt kontinuálního vzdělávání mladých onkologů

 • vzdělávací program pro mladé onkology organizovaný ČOS ČLS JEP
 • Garant programu: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
 • Pozvánka a program

Konference Glio Meeting 2017

 • výroční multidisciplinární setkání odborníků zabývající se výzkumem, diagnostikou a   léčbou mozkových nádorů. Tentokrát konané při příležitosti BOD a KNZP.
 • Garant programu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Seminář PharmAround

 • pravidelný odborný program organizovaný národní výzkumnou infrastrukturou CZECRIN, zaměřený na problematiku klinického hodnocení.
 • Garant programu: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
 • Pozvánka a program

Seminář pro praktické lékaře: „Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře“

 • pravidelný odborný program zaměřený na problematiku onkologické prevence a řešení komplikací protinádorové léčby ve vztahu k praktickým lékařům.
 • Garant programu: MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D. 
 • Pozvánka

Konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2017

 • pravidelná konference pro pracovníky v laboratorním komplementu, která se v letošním roce poprvé uskuteční společně s BOD a KNZP.
 • Garant programu: RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

....a další!

Tématické okruhy pro zasílání Vašich příspěvků:

 • Onkologická prevence a screening
 • Organizace a financování zdravotní péče
 • Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika
 • Vzdělávání, kvalita, bezpečnost a právní otázky v onkologické praxi
 • Diagnostické metody v onkologii
 • Radiointervenční metody (včetně ablačních metod a embolizací)
 • Radioterapie (příprava a plánování, zevní, brachyterapie, peroperační, nové techniky)
 • Onkochirurgie (klasická, laparoskopická, robotická)
 • Rekonstrukční chirurgie
 • Systémová protinádorová léčba (chemoterapie, cílená, biologická a hormonální léčba)
 • Lokální aplikace protinádorových léčiv a vakcín
 • Nežádoucí účinky protinádorové léčby
 • Paliativní péče, podpůrná a symptomatická léčba
 • Nutriční podpora v onkologii
 • Ošetřovatelská péče a rehabilitace
 • Psychosociální péče
 • Pacientské organizace a spolupráce s veřejností
 • Základní a aplikovaný výzkum v onkologii
 • Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii
 • Nádory prsu
 • Nádory kůže a maligní melanom
 • Nádory jícnu a žaludku
 • Nádory tlustého střeva a konečníku
 • Nádory slinivky, jater a žlučových cest
 • Neuroendokrinní a endokrinní tumory
 • Sarkomy
 • Nádory hlavy a krku
 • Nádory plic, průdušek a pleury
 • Gynekologická onkologie
 • Uroonkologie
 • Nádory nervového systému
 • Hematoonkologie
 • Hereditární nádorové syndromy
 • Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých
 • Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)
 • Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

Soutěže v průběhu kongresu:

 • Soutěž o nejzajímavější kazuistiku
 • To nejlepší z onkologického výzkumu
 • Soutěž o nejlepší posterové sdělení
 • Soutěž o nejlepší přednášku BOD
 • Soutěž o nejlepší přednášku KNZP 

Každá soutěž je honorována cenou ve výši 10 000 Kč!

 • Přidat do kalendáře: 2017-04-26 00:00:00 2017-04-28 23:59:59 Europe/Prague XLI. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXI. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte, abychom vás pozvali k účasti na XLI. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXI. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční ve dnech 26. – 28. dubna 2017 v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště.  Veletrhy Brno, Kongresový pavilon E, Brno