XVIII. Jihočeské onkologické dny

- , Zámecká jízdárna, Český Krumlov

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

TÉMA: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA

Abstrakta byla zařazena do databáze tuzemských onkologických konferenčních abtsrakt - 16.10.2011

Program kongresu a satelitních sympósií

Satelitní sympósia:

Oznámení

  • 1. oznámení a příhláška v pdf 14.1.2011]
  • 1. oznámení a příhláška v doc (vhodné pro vyplnění)14.1.2011)

Aktivní účast

  • Přihlášky včetně abstraktu zašlete prosím do 30. 6. 2011.
  • Nejpozději do 31. 7. 2011 dostanete vyrozumění, zdali byl váš příspěvek přijat a v jaké formě.
  • Termín dodání celého znění příspěvku je 5. 9. 2011.

Pasivní účast

  • Přihlášky zašlete nejpozději do 30. 9. 2011
  • Přidat do kalendáře: 2011-10-13 00:00:00 2011-10-15 23:59:59 Europe/Prague XVIII. Jihočeské onkologické dny TÉMA: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA Zámecká jízdárna, Český Krumlov