Výbor ČOS vypisuje grant na výzkum v oblasti onkologie ve výši 710 000,- Kč

Uzávěrka přihlášek, k rukám předsedy ČOS, do 31.ledna 2009 v elektronické i písemné formě.

Koordinátorem skupiny pro výběr grantové podpory vypsané ČOS je prof.MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Členy rozhodovací skupiny: prim. MUDr.Stáhalová a Doc.MUDr. Fínek, Ph.D.